പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക്

0 633

ഡോക്ടർ അനിൽ ജോയ് തോമസിന്റെ സഹധർമണി ഡോക്ടർ സൂസൻ (കുവൈറ്റ്) ഫെബ്രുവരി 8 തിങ്കളാഴ്ച്ച (ഇന്ന്) രാവിലെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ദൈവമക്കൾ പ്രിയ ഡോക്ടർ.സൂസന്റെ പരിപൂർണ്ണ സൗഖ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു

Leave A Reply

Your email address will not be published.