അടിയന്തര പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക്

0 688

ഇവാ.ഷാജൻ പാറക്കടവിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായ നെഞ്ചു വേദനയെ തുടർന്ന് കോട്ടയം എസ് എച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ്‌ ആയിരിക്കുന്നു. ആഞ്ജിയോഗ്രാം പരിശോധന ഫലത്തിൽ നാല് ബ്ലോക്കുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ദൈവ ജനം പ്രാർത്ഥിക്കുക

Leave A Reply

Your email address will not be published.