ദക്ഷിണ സുഡാൻ പര്യടനത്തിനൊടുവിൽ സമാധാനത്തിനുള്ള അന്തിമ അഭ്യർത്ഥന നടത്തി മാർപാപ്പ

0 115

വത്തിക്കാൻ : യുദ്ധത്തിൽ തകർന്ന രാജ്യത്ത് സമാധാനത്തിനും ക്ഷമയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള അഭ്യർത്ഥനയുമായി ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ ദക്ഷിണ സുഡാൻ പര്യടനം അവസാനിപ്പിച്ചു. തലസ്ഥാനമായ ജുബയിൽ ദക്ഷിണ സുഡാനിലെ വിമോചന നായകൻ ജോൺ ഗരാങ്ങിന്റെ ശവകുടീരത്തിൽ 100,000 പേർ പങ്കെടുത്ത ഓപ്പൺ എയർ കുർബാനയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നതിനിടെയാണ് മാർപാപ്പ ഈ അഭ്യർത്ഥന നടത്തിയത്. \”അക്രമത്തിന്റെ അന്ധമായ ക്രോധം\” നിരസിക്കാൻ അദ്ദേഹം വിശ്വാസികൾളോടും – രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡന്ററിനോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചു. തിന്മയുടെ അഴിമതിയും വിഭജനത്തിന്റെ രോഗവും തടയുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായി നല്ല മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സന്നിഹിതരോട് ഉപദേശിക്കുന്നതിനിടയിൽ, രാജ്യത്തിന്റെ പല പ്രശ്‌നങ്ങളുടെയും മൂലകാരണം ഗോത്രവാദം, സാമ്പത്തിക തെറ്റുകൾ, ആരോപണവിധേയമായ അഴിമതി എന്നിവ അവസാനിപ്പിക്കാനും ഫ്രാൻസിസ് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

Leave A Reply

Your email address will not be published.