പ്രാർത്ഥനാസംഗമം ഒരുക്കുന്ന \’12 മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസവും ജനുവരി 14 നാളെ

വാർത്ത : കൊച്ചുമോൻ ആന്താര്യത്ത്‌, ഷാർജ

0 214

ഷാർജ : പ്രാർത്ഥനാസംഗമം (International Prayer Fellowship ) ഒരുക്കുന്ന 12 മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസവും നാളെ(ജനുവരി 14 ശനിയാഴ്ച )രാവിലെ 9 മണി മുതൽ രാത്രി 9 മണി വരെ (യു. എ. ഇ സമയം ) നടക്കും. പാസ്റ്റർ സുധീർ കുറുപ്പ് , പാസ്റ്റർ ബേബി ജോൺസൻ ,പാസ്റ്റർ ജോൺ എം. ഫിലിപ്പ് , സിസ്റ്റർ ഗീതാമ്മ സ്റ്റീഫൻ ,പാസ്റ്റർ ജെ. വിൽ‌സൺ , പാസ്റ്റർ ജോർജ് വർഗീസ് എന്നിവർ ദൈവ വചനം ശ്രുശൂഷിക്കുകയും പാസ്റ്റർ ജയ്ലാൽ ലോറൻസ്, പാസ്റ്റർ റ്റി . ഡി ലാലു ,ബ്രദർ ബിനോയ്‌ ലുക്കാസ്,പാസ്റ്റർ ബിനു ജോസഫ്,പാസ്റ്റർ സുനിൽ ജോയൽ ദാസ് എന്നിവർ ആരാധനക്ക് നേതൃത്വം നൽകും. രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ( Pray for Nations ) മറ്റുള്ളവരെ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഉള്ള പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് പാസ്റ്റർ കെ. പി. ജോസ് വേങ്ങൂർ നേതൃത്വം നൽകും. Zoom മീറ്റിംഗ് ID 332 242 5551 Paascode: 2020

Leave A Reply

Your email address will not be published.