പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് എബ്രഹാമിന്റെ പിതാവ് നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു.

പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് എബ്രഹാമിന്റെ പിതാവ് നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു.

0 626

പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് എബ്രഹാമിന്റെ പിതാവ് നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു.

ചാത്തന്നൂർ: ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് കൊട്ടാരക്കര സൗത്ത് സെന്ററിൽ ചാത്തന്നൂർ സഭാ ശുശ്രൂഷകൻ കർത്താവിന്റെ പ്രിയ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് എബ്രഹാമിന്റെ പിതാവ്, റാന്നി വെള്ളക്കൽ സഭാംഗം, തുണ്ടിയിൽ ശ്രീ റ്റി. സി. എബ്രഹാം (കുഞ്ഞുമോൻ – 80 വയസ്സ് ) ഫെബ്രുവരി 9 ചൊവ്വാഴ്ച്ച നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. സംസ്ക്കാരം ഫെബ്രുവരി 11 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഭവനത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ച്, ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് വെള്ളക്കൽ സഭാ സെമിത്തേരിയിൽ. ദുഃഖത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുക.

Leave A Reply

Your email address will not be published.