ഗ്രാജുവേഷൻ സർവീസ്

0 96

വേൾഡ് റിവൈവൽ ബൈബിൾ ഇൻസ്റ്റിട്യൂറ്റിന്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ സർവീസ് ഏപ്രിൽ 15 ശനിയാഴ്‌ച രാവിലെ 9.30 മുതൽ 1 മണി വരെ മടന്തമൺ പ്രാർത്ഥനാഗിരിയിൽ വെച്ച് നടക്കും .

Leave A Reply

Your email address will not be published.