തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പൗരന്മാർ ഗോത്രപരമായ വികാരങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് സി എ എൻ കഡുന സ്റ്റേറ്റ് ചെയർമാൻ

0 123

കടുന : നൈജീരിയ സമാധാനമായി മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഈ വർഷത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടുചെയ്യുമ്പോൾ പൗരന്മാർ ഗോത്രപരവും മതപരവുമായ വികാരങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് നൈജീരിയയുടെ കഡുന സ്റ്റേറ്റ് ചെയർമാൻ റവ ജോൺ ജോസഫ് ഹയാബ് നിരീക്ഷിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും നിയമനങ്ങളിലും മെറിറ്റാണ് ഒന്നാമതെത്തേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നല്ലവരും ദൈവഭക്തരുമായ നേതാക്കളെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടണമെന്നു ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ, വംശം, മതം, പ്രദേശം, അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗശൂന്യമായ പരിഗണന എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വോട്ട് ചെയ്യരുത്. പീഡനങ്ങളും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ദാരിദ്ര്യം, സ്തംഭനാവസ്ഥ, നിയമരാഹിത്യം, രാജ്യത്തെ എല്ലാത്തരം ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ പ്രവണതകളും എല്ലാം മനസിലാക്കി വേണം വോട്ടു ചെയ്യാൻ. രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും സമാധാനം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ കർഷകർക്ക് സമൃദ്ധമായ വിളവെടുപ്പ് സാധ്യമാകൂ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ഹയാബ് പറഞ്ഞു.

Leave A Reply

Your email address will not be published.