Ultimate magazine theme for WordPress.

മാളിയേക്കമണ്ണിൽ ജോർജുകുട്ടി ഈശോ (ബാബു കുട്ടി, 58) നിത്യതയിൽ

തെള്ളിയൂർ: മാളിയേക്കമണ്ണിൽ ജോർജുകുട്ടി ഈശോ (ബാബു കുട്ടി, 58) നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. ദീർഘകാലം കുവൈറ്റിൽ ജോലിയിൽ ആയിരുന്നു. കല്ലുപ്പാറ പേരാലും മൂട്ടിൽ കുടുംബാംഗമാണ്.സംസ്കാരം പിന്നീട്. ഭാര്യ വെണ്ണിക്കുളം മേമല പുതുപറമ്പിൽ കുടുംബാംഗം ഷിബ ( റബർ ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ).മക്കൾ : കിരൺ ക്രുവൈറ്റ്) സാന്ദ്ര (കാനറ ബാങ്ക്) മരുമകൾ റ്റീന ( New York )

Leave A Reply

Your email address will not be published.